Video: 3 + 1 zásada pro profesionální sezení

video, Martin Plas, etické zásady, profesionální sezení, etika v práci s lidmi, profesní etika, kurz pro odborníky

Přichází za vámi klientka s žádostí o pomoc. Chce zlepšit svůj intimní život, objevit orgasmus a snad se tak i více otevřít mužům, ze kterých má strach a otevřít se partnerství… Co jí doporučíte?

Kdo jste vy?

Tantrik? Sexological Bodyworker? Učitel? Terapeut? Kouč? Sexuolog? Psycholog? Psychoterapeut? Léčitel? Guru? Šaman? Průvodce konstelacemi? Organizátor kurzů? atd…

 

3 + 1 pravidlo, které by jste jako profesionál měli vždy dodržet

Jako příklad jsem vybral průběh tantrické masáže, ale stejně tak by se tato pravidla a příklady daly nahradit například sezením Sexuologické práce s tělem (Sexological Bodyworku), vaginálním mapováním, somatickou terapií nebo masáží.

Při sezeních se vždy řídím několika pravidly, které vytvářejí bezpečný prostor vhodný k osobní pozitivní transformaci. Každé toto pravidlo má za sebou silnou metodu, se kterou vás rád seznámím např. na kurzech pro profesionální somatické pracovníky.

1. Upřednostňujete potřeby svého klienta nad ty své

První pravidlo mi vždy dává jistotu v tom, co dělám. Stačí se sám sebe zeptat:
„Je toto pro mého klienta nebo pro mě?“
„Chci toto já nebo to chce můj klient?“

Vyvarujte se manipulativním obratům jako: „Měla byste…“ „Obvykle…“ „Většinou…“

Pozor: I potřeba někoho léčit je vaší potřebou, pokud si to klient nepřeje!

Samozřejmostí a součástí tohoto pravidla je respektování svých hranic. Tedy plním potřeby, které spadají do sezení, splňují pravidla (kodex, zákony atd…) a nepřesahují mé hranice.

Příklad: Přichází klientka, která má nějaký problém v intimitě. Vyslechnu si téma a navrhnu Tantrickou masáž, nezapomenu zmínit že „Většina klientek je v pohodě s intimní masáží.“ Klientka se trošku ošívá, ale nakonec souhlasí se slovy: „Vy jste odborník a víte, co je pro mě nejlepší.“ Popíši ji průběh, vyhodím pár rad a můžeme začít.

Trauma: Trauma může vzniknout už jen tím, že klientka není připravena na intimní práci s tělem nebo na práci s tělem obecně. Navíc tímto přístupem učíme klientku odkládat osobní odpovědnost.

2. Vždy klienta seznámte s průběhem sezení

Někdy se klient dočte nebo doslechne něco o službě, kvůli které přišel, ale jeho představa může být velmi zkreslená. Je důležité vyvarovat se nedorozuměním, která mohou mít fatální následek. Vyvarovat se jich můžete tak, že seznámíte klienta podrobně s možnostmi průběhu sezení a dáte mu podle Pravidla 1 vybrat.

Velmi důrazně říkám: „Můžete, ale nemusíte to a to, co z toho si vyberete?“

Příklad: Klientka přijde na tantrickou masáž a souhlasí s masáží jóni. Masér předpokládá, že klientka ví co Jóni masáž je a tak to dále nerozebírá. Dostane tantrickou masáž a je v šoku, protože netušila, že masáž jóni zahrnuje i masáž uvnitř, navíc ji po sezení dojde, že masér při masáži neměl ani rukavice. Klade si za vinu, že tam vůbec šla.

Trauma: Klientka cítí překročení svých intimních hranic, může se cítit i znásilněně. Současně její sebevědomí mohlo utrpět po uvědomnění si, že nedovedla říci NE. atd. Masér udělal vše jako u svých spokojených klientek, ale nyní to tak není, protože dostatečně neseznámil klientku s průběhem masáže a dostal tak sebe i klientku do nepříjemné situace.

3. Vždy dodržíte dohodu s klientem

Jasná dohoda, která současně splňuje první dva body chrání klienta i poskytovatele služby. Je základním kamenem důvěry a uvolnění se. Dohoda by měla být konkrétní a jasná pro obě strany. V průběhu sezení se dohoda může zúžit, nikoliv však rozšířit!

V jasné dohodě není prostor pro: „To ji zatím neřeknu, protože by ji to odradilo.“, „Když to jako bodyworker budu cítit, udělám to.“ Klientky odpověď „Možná…“ se rovná odpovědi „NE“!

Příklad: Klientka souhlasí s masáží jóni, řekne však, že nechce vnitřní. Při masáži se však uvolní, vzdychá a chce aby jste ji stimuloval i uvnitř. Masér si řekne: „Proč ne, když to chce.“ a vyvolá jí orgasmus.

Trauma: Klientka si řekla, že se nechá jen rozmazlovat, protože se nechce cítit nevěrná svému muži. Nakonec odchází s totální morální kocovinou, protože nejen že překročila hranici svého těla a dovolila masérovi vstoupit rukou i dovnitř, ale překročila i hranici sprožitku, který si původně dovolila. Dává si to za vinu. Vina je však na masérovi, protože porušil původn{ dohodu a nedodržel hranice, které klientka stanovila za plného vědomí a v normálním „tělěsném“ stavu.

4. Nespěchejte

Někdy jsme netrpěliví a snažíme se klientům dát ze sebe maximum. Rychle jim pomoci, posunout je dál, ale ne vždy je to nejlepší pro naše klienty. Proto jsou důležitá první 3 pravidla. Abychom zjistili, kde jsou, kam se chtějí dostat a jakým způsobem. Pokud by jste s klientem rádi šli dál, uvědomte si, že i vaše cesta byla postupná. Nelze přeskočit určitou fázi. Pokud by jste to udělali, klient vám nemusí rozumnět. Jako by jaderný fyzik přednášel na základní škole 🙂 Poté je v klidu můžeme dovést bezpečně z bodu A do jejich vytouženého bodu B. Zkuste zapomenout na body C, D, E a F, které znáte, na ty je čas později.

Ačkoliv terapeut už vidí cestu klienta z jeho situace, klient může potřebovat ještě několik sezení, aby k tomuto uvědomnění došel. A věřte že vlastní uvědomnění je 100 tisíckrát silnější než to zdělené. Určitá pomalost je současně o respektování tempa klienta.

Vždy pamatujte, že je lepší v klientovi vzbudit touhu jít dál, učit se víc a rozvíjet se, než jej zahltit a přehltit informacemi v prvním sezení. Mnohdy méně je více a také když není klient zahlcený, může jít hlouběji.

Pokud Vás uvedené zásady oslovily…

…věřte, že za nimi stojí několik let zkušeností, několik profesionálních výcviků a psychologických seminářů. To nejlepší jsem pro vás zabalil do úhledného balíčku dvoudenního kurzu Profesionální přístup a etika v praxi masérů, bodyworkerů a somatických terapeutů, na kterém se naučíte kromě zásad i základy technik, ze kterých tyto zásady vznikly, právní minimum, 4 stupně odpovědnosti a věřím že mnohem více.
(Pokud není kurz v kalendáři, napište nám, že máte zájem a sledujte naše další videa na Youtube a náš Blog.)

Kurz je určen pro profese zaměřené na práci s intimitou a sexualitou klienta, ve kterých je profesionální a etické chování nezbytné pro vytvoření bezpečného prostoru pro klienta i poskytovatele pomáhající profese či služby.

Je veden formou přednášky s besedou a se zapojením nácviků modelových situací, kde je vytvořen prostor pro zamyšlení nad konkrétními situacemi, které praxe přináší.

Komentáře
  1. Martin napsal:

    Martine, děkuji Vám za hezký článek a video 3+1 zásáda pro profesionální sezení a práci s klientem. Tantrické masáže a tým masérek ve studiu Paragate, mně pomáhají objevovat a poznávat vlastní intimitu těla a duše, můj život je krásnější a radostnější. Klient Martin s berličkami

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů