Zde se dozvíte vše důležité. Například že jsme přidali video do kurzu.