reference

intimní splynutí, reference, zpětná vazba, kurz reference